Žiadny s umiestnených súborov sa nenáchadza na servere na ktorom hosťujú tieto stránky a nie sú tieto súbory umiestnené na servere, ktorý by bol v mojom vlastníctve.Tu su umiestnené len tzv. linky na tieto súbory, čím chcem upozorniť na to,že servery, na ktorých je ten či iný súbor umiestnený porušujú platné zákony SR. Tieto súbory môžete stiahnuť len v prípade, že vlastníte originálny nosič s týmto materialom a stiahnutím tohoto materiálu si chcete vyrobiť len jednu kopiu pre svoju potrebu, ktorá sa nesmie ďalej šíriť za účelom zisku ani za iným účelom!!! Akékoľvek iné použitie týchto súborov je zákonom postihované podľa platných noriem. Prosím, dodržujte tieto pravidlá a tým aj zákony SR